Om Børnehuset Sjælsø

Velkommen til Børnehuset Sjælsø!

Huset består af to vuggestue stuer, to børnehave stuer samt en zebrastue.

Vi har to dejlige vuggestue stuer med hver 12 børn

Herudover har vi to børnehavestuer, der også indeholder nogle plus pladser. Plus pladserne er en del af de ordinære børnehavepladser - men hvor der er sat ekstra ressourcer af til børnenes særlige behov.  Til sidst, men ikke mindst, har vi vores dejlige Zebra gruppe. Zebra gruppen har 6 børn med fire pædagoger tilknyttet - for at sikre den bedste start på livet for børn der har sælige behov.